Latex

Het aftappen en verzamelen van natuurlijke gom voor de produktie van kauwgom

op de achtergrond staat de Jelutong boom
1. Deze foto laat een typisch plaatje zien van het landschap waar de gom bomen (Jelutong) gevonden worden. Een tropisch klimaat met een hoge vochtigheidsgraad is nodig, typisch een omgeving waar vele planten en bomensoorten goed gedijen. De enkele boom op de vlakte is een Jelutong boom, maar deze bomen worden vaker gevonden in de hoge jungle, zichtbaar op de achtergrond.

Foto 2

2. Dit is een close-up van het aftappen. Met behulp van een gutsvormig mes wordt de bast verwijderd, waar langs de randen de latex naar beneden stroomt. Omdat dezelfde inkeping niet nog dieper gemaakt mag worden zonder de boom te beschadigen, zal bij een volgende aftapping de inkeping wijder gemaakt worden.
Foto 3

3. Vanuit een  “V” vormige inkeping in deze jonge boom wordt de latex gekanaliseerd in een verticale groef om onderaan verzameld te worden in een kom gemaakt van de bast van de boom.

Foto 4

4. In deze oude boom zijn de groeven van de vorige aftappingen goed zichtbaar, omdat bestaande aftappingen door de bevolking telkens breder gemaakt zijn. Oudere, hogere bomen hebben soms inkepingen op verschillende hoogtes. Hier is zichtbaar dat de centrale groef, via de kom aan de basis van de boom, in verbinding staat met de groeven die pas zijn gekerfd en vervolgens met aftappingen bovenin.

Verzamelkom

4b. Onderaan de “V” inkeping een  U-vormig metalen gootje dat uitkomt in  de houtenkom. Wanneer de kom vol is met latex, wordt het verzameld door de bewoners (tappers).

Foto 5  5. Na het aftappen van een aantal bomen komen de bewoners terug om de latex te verzamelen uit de kommen van de boombast en gieten dit over in kannen die zij op hun rug kunnen dragen

Foto 6

6. Dit zijn de geperste blokken van natuurlijk gom dat gewogen wordt middels een oud systeem dat bekend staat als  “dutching”. Het is een van de meest simple weegmethodes.

( De weeghaak heet een “unster”)

Foto 7
7. De mannen hier koken de blokken latex om het aandeel water te verlagen en de structuur te verbeteren. Na het koken wordt, door de man rechts, de gom platgestampt tot een dikke plak. Daarna wordt de plak opgerold en weer platgestampt. Uiteindelijk wordt het geperst in een blokvorm dat naar de fabriek gebracht wordt voor verdere reiniging en verwerking. Samen met andere ingrediënten vormt dit de basis voor kauwgom.